Amir Fayyazi Lyrics

Showing 2 of 2 Blog Posts

Ramzan Hai Allah ki qurbat ka mahina Jismani o rohani ibadat ka mahina. Ramzan, Ramzan, Ramadan, Ramdan, Ramdhan Ramzan hai Islam ki azmat ki nishani Ramzan hai...

Iltija hey iltija, aie meray Rab e Kareem Tu dua maqbool farmata hai, aur Tu hai Raheem. Tu hai Khaliq, Tu hei Malik, Tu hai Muqtal e...