Hafiz Muhammad Tahir Qadri Lyrics

Showing 6 of 6 Blog Posts

Who is the Loved One? Allah Who is Ar-Rahman? Allah Who is al-Mannan? Chorus: La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulu Allah, Muhammad is the Messenger To Allah...

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Shehar e Tamanna Taiba Mein Aaya Alhamdulillah Alhamdulillah, Meray Khuda nay...

Sartaba qadam hai tanay, Sultan e Zaman phool Lab phool dahan phool zatan, phool badan phool Tinka bhi hamarey, hilaye nahin hilta Tum chaho to ho jaye...

Allah Allah, Allah Allah….. Zindagi mout ka nishana hai, Sab ko eik din yahan say jana hai. Koyi aaye koyi jaaey, yeh tamasha kiya hai! Kuch samajh...

Hayya ‘ala-salatt, Hayya ‘alas-salāt….. Suno aie momino, chalo namaz parhein Suno aie momino, chalo namaz parhein. Namaz husn e bandgi, namaz to namaz hai Namaz husn e...

Aao Padhein Quran, Aao Padhein Quran Rab Ka Kalaam, Sacha Payaam Hai. Khuld Main Janay Ka Rasta Moumino Quran Hai Qurb E Maula Ka Wazifah, Mou’mino Qur’an...