Allah Allah ALLAH

Showing 2 of 2 Blog Posts

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Shehar e Tamanna Taiba Mein Aaya Alhamdulillah Alhamdulillah, Meray Khuda nay...

Allah Allah, Allah Allah….. Zindagi mout ka nishana hai, Sab ko eik din yahan say jana hai. Koyi aaye koyi jaaey, yeh tamasha kiya hai! Kuch samajh...