Jehke ghurahe madani uha marzi habeeb jiya

Showing 1 of 1 Blog Posts

Sabda lanaseeb jiya x2 Jehke ghurahe madani uha marzi habeeb jiya Mitho naalo mohammad jo athanr saa dil thari di pay x2 Salawato huna matauhar hara pararh sa...