Haq La Ilaaha Ilallah

Showing 1 of 1 Blog Posts

Illallahu Ilallah Ilallaho Ilallah Ilallaho Ilallah Ilallahu Ilallah Haq La Ilaaha Ilallah, Haq La Ilaaha Ilallah Khudi ka sirey nihan, La Ilaaha Ilallah Khudi hai Tegh e...