Kalima Sharif Lyrics

in k, Milad Raza Qadri Lyrics

Illallahu Ilallah Ilallaho Ilallah
Ilallaho Ilallah Ilallahu Ilallah

Haq La Ilaaha Ilallah, Haq La Ilaaha Ilallah

Khudi ka sirey nihan, La Ilaaha Ilallah
Khudi hai Tegh e fasaan, La Ilaaha Ilallah

Haq La Ilaaha Ilallah, Haq La Ilaaha Ilallah

Kisi nay pucha kay jannat ki koi kimat hai
To Mustafa (Peace Be Upon Him) nay kaha, La Ilaha Illallah.

Haq La Ilaha Illallah, Haq La Ilaha Illallah.

Yeh daur apnay baraheem ki talash main hai
Sanam kada hai jahan, La Ilaaha Ilallah.

Haq La Ilaaha Ilallah, Haq La Ilaaha Ilallah

Agarchay boot hain jama’at ki asteenoon main
Mujhay hai hukm e azaan, La Ilaha Illalla.

Haq La Ilaha Illallah, Haq La Ilaha Illallah.

Kiya hai tunay mata e ghuroor ka soda
Faraib e sood o zian, La Ilaaha Ilallah.