Tauba Qabool Ho Lyrics

in Mahmood Ul Hassan Ashrafi Lyrics, t

Ya Rab mein gunahgar hoon tauba qabool ho
Isyaan pay sharm sar houn, tauba qabool ho.

Jaan sozo dil pigar houn, tauba qabool ho
Sartapa inqisar hoon, tauba qabool ho.

Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho.
Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho…

Guzri tumam umar meri lahulad mein
Naiki nahin hai koi amal ki kitab main
Salah amal bhi koi nahin hai hisaab main
Dast e dua buland hai teri janab mein.

Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho.
Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho.
Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho…

Aisho nishat hi mein guzari hai zindagi
Har zawiye say apni sanwari hai zingadi
Mera khayal yeh tha kay jari hai zindagi
Lekin yeh hall ab hai kay bhari hai zindagi.

Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho.
Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho.
Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho….

Mein houn gunahgar magar Tu to hai kareem
Main hoon siyah kar magar Tu to hai raheem
Mein houn fana pazeer magar Tu to hai qadeem
Main adna o haqeer sahih Tu to hai azeem.

Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho.
Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho.
Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho…

Ya Rub Teray karam Teri rehmat ka wasta
Ya rab Teri aata Teri naimat ka wasta
Ya Rub teray jalal o jalalat ka wasta
Ya Rab Rasool e Haq ki risalat ka wasta.

Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho.
Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho.
Tauba qabool ho, meri tauba qabool ho…