1st ashra dua

Showing 1 of 1 Blog Posts

1st ashra (dua for 1st 10 days) “YA-HAYYU YA-QAYYUMU BIRAHMATIKA ASTAGEES”   2nd ashra ( dua for 2nd 10 days ASTAGFIRULLAHA RAB-BI MIN KULLI ZAMBIYON WA-ATOOBUILAIYH  ...